Palvelut

Taloyhtiöille, isännöitsijöille ja kotitalouksille
Meiltä saat myös putki- ja sähkötyöt! VTT:n myöntämä sertifikaatti takaa, että märkätilojen vesieristys tehdään laadukkaasti ja asianmukaisella tavalla.

vahinko
saneeraus

Miten kosteusvaurioiden purku etenee?
Kosteusvauriokartoituksen jälkeen puretaan kosteuden vaurioittamat rakenteet riittävältä laajudelta. Usein rakenteita joudutaan kuivattamaan koneellisesti, tämä vaihe voi kestää useamman viikon. Pyrimme saamaan kohteet nopeasti takaisin käyttökuntoon, kuitenkin huomioiden että vesivahinkojen korjauksessa on tärkeää antaa rakenteiden kuivumisille riittävästi aikaa. Kuivatuksen jälkeen poistetut rakenteet korvataan uusilla.
 • Vesivahingot
 • Kosteusvaurioiden tyypillisimpiä aiheuttajia ovat vuotavat putkiliitokset tai viemärin tukkeutuminen. Kotivakuutus tai kiinteistön vakuutus korvaa onneksi useimmat vahingot. Huolellisella asumisella ja kiinteistönhoidolla voidaan ennaltaehkäistä osa vaurioista. Esimerkiksi sadevesikourujen säännöllisellä tyhjentämisellä tai kylpyhuoneiden silikonien riittävän tiiviillä uusimisilla voidaan vähentää kosteusvaurioiden riskiä.
 • Kosteuskartoitus
 • Kosteuskartoituksessa ja kosteusmittauksissa selvitetään rakenteiden kosteusprosentti. Kosteusmittaukset vaativat erityistä osaamista ja pätevyyttä, luotamme näissä yhteistyökumppaneihimme. Vaurioituneet rakenteet kosteusmitataan vesivahingon tai epäillyn kosteusvaurion yhteydessä vaurion laajuuden määrittämiseksi. Rakenteiden kuivaamisen ja korjausrakentamisen jälkeen ne mitataan vielä uudestaan, jotta voidaan varmistaa vauriokorjauksen onnistuneen.
 • Kosteusmittaus
 • Kosteusmittaus voidaan tehdä joko pintamittauksena tai rakenteista mitattuna. Pintamittauksella voidaan selvittää eri mittauspisteiden välisiä eroja ja tehdä niiden perusteella johtopäätöksiä. Rakenteista mittaamalla pystytään selvittämään kosteusvauriotilanne tarkemmin. Kosteusmittaukset hoideamme hteistyökumppaneinamme toimivien kokeneiden kosteusvaurioalan ammattilaisten kautta.
 • Raportointi
 • Kosteusvauriota epäillessä kannattaa toimia ripeästi ja kutsua pätevä asiantuntija arvioimaan tilanne. Kosteusvaurio etenee usein nopeasti ja kastuneet pinnat ja rakenteet tarjoavat homeille ja bakteereille mieluisin kasvualustan. Hyvä kosteuskartoitusraportti sisältää tulosten lisäksi myös ohjeistuksen mahdollisten vaurioiden edellyttämistä korjaustoimenpiteistä.
 • Asbesti- ja haitta-aineet
 • 2016 voimaan astuneen lain mukaan rakennuttajan tai muun vastuullisen tahon on varmistettava että kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa taloissa, asunnoissa ja rakennuksissa, tehdään asbestikartoitus ennen purkutöitä vaativia remontteja. Abestipitoinen pöly on hengitettynä erittäin vaarallista terveydelle. Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992, vuosina 1963–1979 asbestin käyttö oli erityisen runsasta. Me hoidamme asbestinäytteet kokemuksella.
 • Tiedottaminen
 • Yhteistyö vahingon eri osapuolten (isännöitsijä, asukas, vakuutusyhtiö jne) välillä on vesi- ja kosteusvaurioiden korjaustöissä tärkeää. Panostamme hyvään tiedonkulkuun. Ajantasaisella informoinnilla estetään tietokatkokset ja esimerkiksi epätietoisuus vauriokorjauksen etenenemisestä. Tiedonkulusta aiheutuvien ongelmien minimoiseksi jokaista vauriokorjausta seuraa sama vauriotarkastaja alusta loppuun.
 • Työntekijöillämme on pitkä työkokemus vahinkosaneerauksista, purkutöistä ja korjausrakentamisesta.
 • Purkutyöt
 • Vaurioiden purkua edeltää asbestikartoitus. Vaurioitunut, purettava kohde suojataan huolellisesti, osastoidaan ja alipaineistetaan. Poistoilma suodatetaan, jotta estetään rakennuspölyn, mikobien ja sienikasvuston toksiinien leviäminen. Myös työntekijöillä on asianmukaiset hengityssuojat ja suojahaalarit. Kosteus- ja mikrobivaurioiden purkutöissä poistetaan aluksi pintamateriaalit kuten tasoitteet ja tarvittaessa esimerkiksi jyrsitään betonia pois. Kaikki mikrobivaurioituneet rakenteet poistetaan, tarvittaessa tehdään desinfiointikäsittely.
 • Jälleenrakentaminen
 • Jälleenrakennusvaiheessa ennallistetaan purettu ja kuivattu tila vähintään lähtötason mukaiseksi. Kiinnitämme erityistä huomiota vaurioiden ennaltaehkäisyyn. Esimerkiksi vedeneritystyöt hoitaa meille vain sertifioidut asentajat. Jälleenrakennusvaiheessa tehdään usein myös perusparannuksia kuten hanojen tai kaapistojen uusiminen tai valitaan lattiamateriaaliksi esimerkiksi laadukas laminaattilattiasta.
 • Rakenteiden kuivatus
 • Kosteusvaurion purkua seuraava vaihe eli kuivaaminen edellyttää osaamista, koulutusta ja ammattitaitoa. Kuivatuksen hoitaa puolestamme yleensä Humitor Oy:n asiantuntijat. Rautaisen osaamisen lisäksi heillä on alan parhaimmistoon kuuluvat kuivauskalosto, mm. tehokkaaat ja energiataloudelliset DryBoost -tasokuivaimet, sauvakuivaimet, CTR- ja DST -tilakuivaimet ja CTR -kombikuivaimet. Kuivauksen kestoajat ovat aina tapauskohtaisia, tyypillisesti 2-6 viikkoa.
 • Kohteen luovutus
 • Valmistunut vauriokohde tarkistetaan aina ennen luovutusta. Yleensä valmistuneen kohteen katselumuksessa on mukana kohteesta vastaava isännöitsijä, vauriotarkastaja sekä yrityksen vastuuhenkilö, toisinaan myös muita henkilöitä kuten asunnon omistaja.
 • "Suur-Helsingin vahinkosaneerauksen asiantuntijat ovat apunasi ja tukenasi vaurion osuessa kohdalle"